Potvrda Grafićke pripreme

Molimo Vas da potvrdite grafičku pripremu prije tiska ili zatražite promjene tako da napišete komentar ispod. Posebno Vas molimo da obratite pozornost na točnost podataka.